• „Mnemosyne-Lesmosyne” – Tomasz Teodorczyk
  • Guzik prawda
  • Płacz cykady – nowa książka Tomasza Teodorczyka