Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów metodą psychologii zorientowanej na proces odwołuje się do podejścia polowego w psychologii społecznej, które uwzględnia role, wyrażanie i dopełnianie stanowisk, jasną i klarowną komunikację, rozszerzając je o teorię ukrytych ról, rozmaite poziomy komunikacji i podwójne sygnały.

Podczas pracy z grupą facylitator/ facylitatorka zwraca uwagę na subtelne sygnały, ujawniające funkcjonujące w tle emocje i używa ich do transformacji  problemów w doświadczenia służące do rozwoju organizacji.

Nasi facylitatorzy: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk posiadają międzynarodowe uprawnienia IAPOP.