Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, w którym pracujemy z szerokim spektrum ludzkich doświadczeń i trudności bez względu na ich diagnozę. Oferujemy również pomoc parom,  rodzinom oraz dzieciom i młodzieży. Nasz zespół terapeutów pracuje w ośrodku w Warszawie, jedna z naszych psychoterapeutek pracuje we  Wrocławiu. Lokal w Warszawie posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach. Istnieje również możliwość prowadzenia konsultacji oraz terapii przez internet.

Pracujemy m.in. w następujących obszarach:

  • konflikty relacyjne i rodzinne
  • strata, przeżywanie żałoby
  • kryzysy życiowe
  • dolegliwości i choroby psychosomatyczne
  • trudności z radzeniem sobie z takimi emocjami jak: lęk, depresja, smutek, przygnębienie, złość
  • uzależnienia
  • zaburzenia odżywiania
  • problemy w sferze seksualnej

Staramy się nie przywiązywać do nazw i diagnoz, traktując doświadczenie każdej osoby indywidualnie i szukając jej osobistej drogi rozwoju.