Terapia wielokulturowa

//Terapia wielokulturowa
Terapia wielokulturowa2018-01-17T22:20:08+00:00

Sesje terapeutyczne w obszarze tematów wielokulturowych oraz migracyjnych.

Oferujemy możliwość odbywania sesji terapeutycznych w obszarze tematów wielokulturowych oraz migracyjnych. Prowadzimy terapię dla:

  • osób indywidualnych, które przebywają i pracują poza granicami kraju pochodzenia, doświadczając tym samym trudności wynikających z odmienności kulturowych, trudności z przystosowaniem się do wymogów aktualnej sytuacji osobistej i zawodowej;
  • par i rodzin: trudności, których podłożem są różnice wynikające z odmiennej kultury pochodzenia partnerów tj. różnice rang, wyznawanych religii, praktykowanych zwyczajów społecznych, zasad wychowywania dzieci, tematy tabu, rola instytucji rodziny – to jedne z wielu przykładów, jakie mogą być przedmiotem sesji;
  • osób, par i rodzin będących w związku czasowo niepełnym czyli takim, gdzie jedno z partnerów / rodziców przebywa, mieszka bądź pracuje (doraźnie lub na stałe) poza granicami kraju.

Sesje, w języku polskim, angielskim oraz francuskim prowadzone są przez następujące osoby:

Anna Kotapka – j. angielski, j. francuski

[toggle_content title=”Ceny sesji”] Koszt sesji indywidualnej dla osoby mówiącej w języku angielskim / francuskim: 150 zł
Koszt sesji indywidualnej dla pary mówiącej w języku angielskim / francuskim: 170 zł[/toggle_content]

 

Joanna Boj – j. angielski

[toggle_content title=”Ceny sesji”] Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku angielskim: 100 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim: 130 zł[/toggle_content]

Aleksandra Raczyńska – j. angielski, j. francuski

[toggle_content title=”Ceny sesji”] Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku angielskim lub francuskim: 120 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim lub francuskim: 140 zł[/toggle_content]

Tomasz Teodorczyk – j. angielski

[toggle_content title=”Ceny sesji”] Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku angielskim: 190 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim: 200 zł[/toggle_content]

Wojciech Pierga – j. angielski

[toggle_content title=”Ceny sesji”] Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku angielskim: 140 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim: 140 zł[/toggle_content]

Informacje dodatkowe.

Sesje mogą odbywać się – w uzasadnionych przypadkach – poprzez połączenie Skype.

Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.