Sesje terapeutyczne w obszarze tematów wielokulturowych oraz migracyjnych.

Oferujemy możliwość odbywania sesji terapeutycznych w obszarze tematów wielokulturowych oraz migracyjnych. Prowadzimy terapię dla:

  • osób indywidualnych, które przebywają i pracują poza granicami kraju pochodzenia, doświadczając tym samym trudności wynikających z odmienności kulturowych, trudności z przystosowaniem się do wymogów aktualnej sytuacji osobistej i zawodowej;
  • par i rodzin: trudności, których podłożem są różnice wynikające z odmiennej kultury pochodzenia partnerów tj. różnice rang, wyznawanych religii, praktykowanych zwyczajów społecznych, zasad wychowywania dzieci, tematy tabu, rola instytucji rodziny – to jedne z wielu przykładów, jakie mogą być przedmiotem sesji;
  • osób, par i rodzin będących w związku czasowo niepełnym czyli takim, gdzie jedno z partnerów / rodziców przebywa, mieszka bądź pracuje (doraźnie lub na stałe) poza granicami kraju.

Aleksandra Raczyńska – j. francuski

Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku francuskim: 180 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim lub francuskim: 180 zł

Tomasz Teodorczyk – j. angielski

Koszt sesji indywidualnej dla osób mówiących tylko w języku angielskim: 220 zł
Koszt sesji indywidualnej dla par mówiących w języku angielskim: 270 zł

Informacje dodatkowe.

Sesje mogą odbywać się – w uzasadnionych przypadkach – poprzez połączenie Skype.