“Film jak sen” projekcje i warsztaty wrzesień/ październik 2012

Projekcje otwarte 19.09., 26.09., 10.10. godz. 18 – Kino.Lab CSW

Warsztaty dla scenarzystów 20-24.10. godz. 10-18 – Akademia POP

Już po raz trzeci organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Film 1,2 warsztaty dla scenarzystów tym razem poprzedzone otwartymi pokazami filmowymi. Program filmowy przygotowany przez Stowarzyszenie FILM 1,2, Akademię oraz Kino.Lab pokaże, w jaki sposób koncepcje psychologii zorientowanej na proces możemy zaobserwować w gotowych dziełach filmowych.

Przed każdą projekcją zapraszamy na wykład wprowadzający Agnieszki Wróblewskiej i Tomasza Teodorczyka. Po seansie – uzupełnienie w postaci krótkiej analizy filmu w oparciu o zasady psychologii procesu.

Cykl projekcji towarzyszy warsztatom scebariuszowym FILM JAK SEN, których celem jest zapoznanie z nową metodą pracy nad scenariuszem, opartą o koncepcję pracy z procesem. Jej oryginalność polega na odejściu od postrzegania bohatera w kontekście jego przeszłości, jak czyni to np. psychoanaliza i wprowadzeniu nowej idei, w której właśnie wydarzenia teraźniejsze pokazują kierunek i sens jego transformacji.

Szukamy w wyglądzie bohatera, w jego zachowaniu, w przypadkowych zbiegach okoliczności i innych elementach filmowego świata sygnałów prowadzących do przekroczenia rozwojowego progu. W ten sposób od innej strony dochodzimy do klasycznych elementów scenopisarskiego warsztaty: punktów zwrotnych, motywacji zachowań, podziału na akty itp.

Warsztaty składają się z wprowadzenia teoretycznego oraz ćwiczeń praktycznych. Część z nich służy doświadczeniu “na własnej skórze” procesów psychologicznych, którym podlega także bohater scenariusza. Następnie te same ćwiczenia zastosujemy do pracy twórczej nad opowiadaniem filmowym. Podstawowe pojęcia psychologii procesu: proces pierwotny i wtórny, amplifikacji, kanały sensoryczne, śnienie i progi w sposób interaktywny i warsztatowy zostaną przeniesione w sferę opowiadania filmowego.

Na projekcje zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zasady naboru na Warsztaty Scenariuszowe FILM JAK SEN zostaną wkrótce ogłoszone.
Więcej informacji: www.film12.org, www.kinolab.art.pl

Dziedzina: psychologia procesu