W psychologii zorientowanej na proces wszelkie problemy zewnętrzne i wewnętrzne traktowane są jako ważne informacje na temat dalszego rozwoju osoby. Stosując różnorodne metody pracy z tzw. progami, czyli ograniczeniami w stosowaniu nowych sposobów zachowań, postaw, stymulujemy ten rozwój i „przyspieszamy” dokonanie zmian. Jest to podejście szczególnie użyteczne w takich sytuacjach, gdy pracownik dochodzi do pewnego punktu rozwoju i zatrzymuje się, jak gdyby coś się „zablokowało”, lub jakby w tym miejscu nie był już w stanie nic więcej zrobić. Coaching zalecany jest również dla osób zarządzających, w celu rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów oraz liderowania.