Dla biznesu

Strona główna/Dla biznesu

Referencje

18 października 2012|Kategorie: Dla biznesu|

Pani Agnieszka Wróblewska przeprowadziła szkolenie menedżerów kierujących zespołami pracowników w naszej firmie. Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, firmą o 20 letniej tradycji, zatrudniającej ponad 120 osób. Pracownicy firmy podzieleni są na kilkanaście zespołów o dużym stopniu samodzielności w całej Polsce. Kierownicy tych zespołów zgłaszali określone trudności w kierowaniu swoimi pracownikami. Szkolenie miało za zadanie pokazanie kierownikom, [...]

Experience Expeditions dla biznesu

18 października 2012|Kategorie: Dla biznesu|

Experience Expeditions to wyjazdy w atrakcyjne kulturowo i przyrodniczo miejsca na świecie (Himalaje, Ameryka Pd) w kameralnych grupach, organizowane dla kadry zarządzającej. Każdy wyjazd jest obsługiwany przez psychologa-trenera i podróżnika. Wyjazdy zamknięte – rekomendowane, gdy istotne jest nauczenie zespołu współpracy i nowych zachowań nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach, np. gdy grupa specjalistów ma wspólnie rozwiązać [...]

Coaching

18 października 2012|Kategorie: Dla biznesu|

W psychologii zorientowanej na proces wszelkie problemy zewnętrzne i wewnętrzne traktowane są jako ważne informacje na temat dalszego rozwoju osoby. Stosując różnorodne metody pracy z tzw. progami, czyli ograniczeniami w stosowaniu nowych sposobów zachowań, postaw, stymulujemy ten rozwój i „przyspieszamy” dokonanie zmian. Jest to podejście szczególnie użyteczne w takich sytuacjach, gdy pracownik dochodzi do pewnego [...]

Rozwiązywanie konfliktów

18 października 2012|Kategorie: Dla biznesu|

Rozwiązywanie konfliktów metodą psychologii zorientowanej na proces odwołuje się do podejścia polowego w  psychologii społecznej, które uwzględnia role, wyrażanie i dopełnianie stanowisk, jasną i klarowną komunikację, rozszerzając je o teorię ukrytych ról, rozmaite poziomy komunikacji i podwójne sygnały. Podczas pracy z grupą facylitator/ facylitatorka zwraca uwagę na subtelne sygnały, ujawniające funkcjonujące w tle emocje i [...]