Psychologia zorientowana na proces, stworzona przez Arnolda Mindella, jest próbą syntezy myśli C.G. Junga, współczesnej psychologii i fizyki oraz starodawnych tradycji duchowych. Jest metodą psychoterapeutyczną, która wykorzystuje różne niezamierzone zdarzenia w naszym życiu jako drogę dojścia do informacji na temat kierunku naszego rozwoju. Wszystko, co do nas przychodzi i domaga się naszej uwagi może służyć do dokonania niezwykłych odkryć na temat siebie, innych i świata, który nas otacza. Choroba i inne trudne doświadczenia cielesne, kłopoty w związkach, lęki, dziwne sny, czy zdarzenia wokół nas mogą stać się początkiem życia pełnią siebie. Praca z procesem jest również metodą pracy z grupami, organizacjami i społecznościami.

Metoda psychologii zorientowanej na proces ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej swoich procesów psychicznych, dzięki której poszerza się pole możliwych reakcji i działań. Bardzo często to, co z jednego punktu widzenia wydaje się trudne, przeszkadzające i bolesne, z innego może przynieść zupełnie nowe możliwości i sposoby działania. Dzięki temu zaczynamy żyć świadomie podejmując wybory i kształtując swoje życie. Takie działanie pozwala też lepiej zadbać o swoje samopoczucie i przynieść ulgę w cierpieniu.