„Mnemosyne/Lesmosyne” to opowieść o pamięci i jej meandrach, o utracie i próbie pogodzenia się z nią, wreszcie to intymny zapis doświadczeń zanurzonych w mitycznych opowieściach, filozoficznych odniesieniach i literackich poszukiwaniach.

Opis Wydawcy

„Mnemosyne/Lesmosyne” – Tomasz Teodorczyk