Rozwiązywanie konfliktów

/Rozwiązywanie konfliktów
Rozwiązywanie konfliktów 2018-01-19T19:57:34+00:00

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów metodą psychologii zorientowanej na proces odwołuje się do podejścia polowego w psychologii społecznej, które uwzględnia role, wyrażanie i dopełnianie stanowisk, jasną i klarowną komunikację, rozszerzając je o teorię ukrytych ról, rozmaite poziomy komunikacji i podwójne sygnały.

Podczas pracy z grupą facylitator/ facylitatorka zwraca uwagę na subtelne sygnały, ujawniające funkcjonujące w tle emocje i używa ich do transformacji  problemów w doświadczenia służące do rozwoju organizacji.

Nasi facylitatorzy: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk posiadają międzynarodowe uprawnienia IAPOP.

Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.