Tomasz Teodorczyk – Traktat o psychoterapii. IMAM.

Oddajemy w ręce Czytelnika wyjątkową książkę znanego psychoterapeuty i autora. Dwa teksty różne w formie, które próbują odpowiedzieć na dwa fascynujące wszystkich pytania: Czym jest i jak działa ludzka psychika? oraz Na czym polega psychoterapia i rozwój psychiczny człowieka?
Traktat o psychoterapii to praca z pogranicza antropologii filozoficznej i metodologii psychoterapii, która przy użyciu struktury krótkich myśli ujętych w punkty stara się zawrzeć całość zjawisk dziejących się w polu ludzkiej psychiki oraz opowiadanie IMAM, które umieszcza tę problematykę w dziwnych meandrach ludzkich losów.
Autor prowadzi nas przez labirynt niezwykle trudnych zagadnień w sposób klarowny i prosty, stawia kontrowersyjne tezy dotyczące ludzkiej psychiki oraz rozwiewa nierealistyczne oczekiwania i wyobrażenia na temat zjawiska psychoterapii i rozwoju.

Tomasz Teodorczyk – psychoterapeuta, superwizor, facylitator społeczny z ponad trzydziestoletnim stażem pracy. Ostatnio współzałożyciel Fundacji Forum Kontrastów zajmującej się szeroko pojęta pracą ze światem. Autor psychologicznych baśni dla dorosłych Jak umierają ptaki (2014), Oświecenie dziobaków ( 2015) oraz przekrojowej pracy Mindell i Jung. Reedycje i inspiracje (2016).