Najbliższe spektakle  2 i 3 grudnia  Studium Teatralne S/T Warszawa, ul. Lubelska 30/32 i 5 i 6 grudnia Instytut Grotowskiego, Wrocław.

Z radością informujemy, że monodram SAM autorstwa Przemysława Wasilkowskiego, gdzie w procesie twórczym aktor korzystał z wiedzy i konsultacji psycholożki Agnieszki Wróblewskiej, zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Szekspirowskim SzekspirOFF 2016.

Monodram oparty na tekstach Samuela Becketta, Sarah Kane i Szekspira jest inspirowany „Sztuką jako wehikułem” Jerzego Grotowskiego, odkryciami psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella, oraz  sytuacjami dialogicznymi wynikającymi z autoreferencyjnych struktur narracyjnych monologów beckettowskich.

W badaniu sytuacji dialogicznej twórca korzystał z wiedzy, którą zdobył w Workcenter Jerzego Grotowskiego w Pontederze oraz z konsultacji i prac warsztatowych psycholożki Agnieszki Wróblewskiej z Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces, które były prowadzone w sierpniu 2015 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu oraz w roku 2016 w Warszawie.

Spektakl „Sam” jest częścią praktyczną doktoratu, realizowanego przez Wasilkowskiego na wydziale aktorskim PWSFTViT w Łodzi, a promotorem jego przewodu doktorskiego jest prof. Krystian Lupa.