Dyplomowany psychoterapeuta, facylitator społeczny, nauczyciel i superwizor pracy z procesem Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu. Współpracuje z organizacjami przy rozwiązywaniu konfliktów. Zajmował się terapią i edukacja przez sztukę, prowadził treningi twórczości, międzynarodowe warsztaty twórcze oraz realizował projekty artystyczne z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi w Polsce i za granicą. Twórca projektów społecznych w Polsce i zagranicą ( m.in. w Ekwadorze, Meksyku, Armenii, Gruzji i Ukrainie). Tłumacz książek A. Mindella oraz autor artykułów o pracy z procesem. Autor książek: Jak umierają ptaki (2014), Oświecenie dziobaków (2015), Mindell i Jung. Reedycje i inspiracje (2016), Traktat o psychoterapii. IMAM ((2017), Płacz cykady (2021), Psychoterapia pisana żartem (2022), Mnemosyne-Lesmosyne (2022) oraz dramatu Episteme (2021).