Psycholożka (Uniw. Wrocławski). Ukończyła I fazę programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu. W psychologii procesu kształci się od 2001 roku. Ukończyła także szkolenia Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej: diagnoza DSM-IV-TR, „Psychoterapia krótkoterminowa – podejście integratywne”. Propaguje i prowadzi pomoc psychologiczną przez Internet. Zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując w poradniach uzależnień, oraz w szpitalnym oddziale całodobowym, prowadząc terapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz z członkami ich rodzin. W ramach praktyki prywatnej prowadzi terapię indywidualną dorosłych, terapię par, warsztaty rozwoju osobistego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Mężatka, ma 2 dzieci. Jeździ na nartach i konno, lubi gotować.