Psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, obejmującą pięcioletni program szkoleniowy i otrzymała status psychoterapeutki, który uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

W pracy terapeutycznej konsultuje i wspiera osoby, które doświadczają trudności min. relacyjnych w kontekście wzorców rodzicielskich (dziecko – rodzic bądź opiekun prawny) jak również osoby doświadczające kryzysu osobistego tj. kryzysu tożsamości związanej z wiekiem, tożsamości jako pracownik, rodzic czy partner w związku.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody psychologii procesu z uwzględnieniem treści snów, przeżywanych emocji, doświadczanych symptomów i chorób, synchroniczności, konfliktów relacyjnych czy odmiennych stanów świadomości.

W ramach psychologii międzykulturowej – oferuje wsparcie psychologiczne dla osób żyjących i pracujących w odmiennych kulturach oraz par i rodzin czasowo niepełnych tj. z partnerem bądź rodzicem przebywającym na emigracji oraz par i małżeństw o odmiennych kulturach pochodzenia. Wspiera osoby ze statusem uchodźcy  w ramach projektu Centrum Pomocy Ofiarom Tortur. Odbyła specjalistyczne szkolenia w pracy z traumą dzięki inicjatywie Fundacji „Ocalenie”.

Pracuje również jako psycholożka z osobami specjalnej troski, prowadzi zajęcia psychologiczne i psychoedukacyjne w ramach niezależnych projektów min. dla instytucji PFRON.

Doświadczenie zawodowe objęło min. działalność w kręgach biznesowych, w kraju i zagranicą w tym w obszarze wolontariatu biznesu oraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja „La Strada” oraz Fundacja „Ocalenie”.

Konsultacje prowadzi również w wersji zdalnej z użyciem komunikatora Skype oraz Zoom.