Psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: psychologia międzykulturowa. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Wspiera osoby, które doświadczają trudności min. relacyjnych w kontekście wzorców rodzicielskich (dziecko – rodzic bądź opiekun prawny) jak również osoby doświadczające kryzysu osobistego tj. kryzysu tożsamości związanej z wiekiem, tożsamości jako pracownik, rodzic czy partner w związku.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody psychologii procesu z uwzględnieniem treści snów, emocji czy doświadczanych chorób.

W ramach psychologii międzykulturowej – oferuje wsparcie psychologiczne dla osób żyjących i pracujących w odmiennych kulturach oraz par i rodzin czasowo niepełnych tj. z partnerem bądź rodzicem przebywającym na emigracji oraz par i małżeństw o odmiennych kulturach pochodzenia.

Doświadczenie zawodowe objęło m.in. działalność w kręgach biznesowych, w kraju i zagranicą w tym w obszarze wolontariatu biznesu czy z organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja „La Strada” oraz Fundacja „Ocalenie”.

Terapię i konsultacje prowadzi również z użyciem komunikatora Skype.