ww-slider

W dniach 27 kwietnia – 1 maja 2014 odbędzie się w Warszawie Worldwork 2014 – warsztat/seminarium z udziałem Arnolda i Amy Mindell , dotyczący pracy ze światem. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest współorganizatorem tego wydarzenia a członkowie Akademii wchodzą w skład zespołu prowadzącego oraz komitetu organizacyjnego.

Tym razem tematem przewodnim spotkania jest:

 

Polityka i świadomość w świecie, który się zmienia

Nowe rozwiązania: od historii do przyszłości

Worldwork jest warsztatem/seminarium szkolącym w pracy z konfliktami w grupach i budowaniu społeczności. Wydarzenie to, które odbywa się co dwa lata w różnych krajach jest unikalną sposobnością dla ludzi z całego świata by mogli zebrać się razem w potężne forum (300-400 osób), skupiające się na społecznych, środowiskowych i politycznych kwestiach, przy użyciu grupowych i procesowych metod. Jest też warsztatową metodą pracy nad głównymi problemami świata i jego różnych społeczności.

 

Worldwork jest metodą psychologii procesu do pracy z małymi i dużymi grupami przy zastosowaniu zasad głębokiej demokracji. Świadomość rang i przywilejów, psychologicznych mechanizmów bycia w większości i w mniejszości, uczenie się jak facylitować komunikację między różnymi częściami danej grupy, jak rozwiązywać konflikty w strategii wygrany – wygrany oraz jak uczyć się bycia starszyzną, to tylko kilka ważnych elementów stosowanych w tego typu pracy.

Procesowe metody pracy z dużymi grupami były sprawdzane w różnych organizacjach i społecznościach na całym świecie.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, szczegóły na stronie www.worldwork.org, mamy też stronę na Facebook’u: www.facebook.com/WorldworkWarsaw