Superwizorzy: Agnieszka Wróblewska, Tomasz Teodorczyk

Opis zajęć:
Zapraszamy psychoterapeutów różnych orientacji, a także osoby pracujące z ludźmi i grupami na superwizje indywidualne. Prowadzą je Agnieszka Wróblewska lub Tomasz Teodorczyk, psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej oraz w szkoleniach przyszłych psychoterapeutów. W trakcie superwizji rozwiązujemy trudności, jakie spotykamy podczas pracy z ludźmi i grupami oraz staramy się je spostrzegać w kategoriach własnych progów i tendencji rozwojowych.

Miejsce i kontakt:
Akademia POP
ul. Madalinskiego 89 lok. 1,
tel. 22 839 87 60

Cena:
200-250 zł za 55 min.