TRWAJĄ ZAPISY NA V EDYCJĘ, październik 2021 – czerwiec 2022

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w poniedziałek 20 września o godz. 18. Będzie też możliwość uczestniczenia online, prosilibyśmy tylko o wcześniejszą informację.

Osoby prowadzące: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk.

Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk – dyplomowani psychoterapeuci, trenerzy, superwizorzy i facylitatorzy społeczni IAPOP. Twórcy Akademii Psychologii Głębokiego Dialogu (dawniej Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces), organizują i prowadzą projekty w Polsce i na świecie (m.in. Ekwador, Ukraina, Gruzja i Armenia).

Zapraszamy do udziału osoby pracujące z grupami lub przygotowujące się do takiej pracy, trenerki/trenerów, osoby pracujące w obszarze HR, osoby zarządzające grupami ludzi, osoby pracujące w NGO, aktywistki i aktywistów, lokalne liderki i liderów.

Zajęcia obejmują poznanie elementów psychologii zorientowanej na proces i innych koncepcji psychologicznych i socjologicznych w odniesieniu do pracy z grupami, naukę umiejętności trenerskich, poszerzanie samoświadomości w zakresie funkcjonowania w grupie, odkrywanie własnego stylu liderowania, metody pracy z konfliktami i budowania społeczności.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia z wyszczególnioną liczbą godzin i zagadnień i może stanowić podstawę do półrocznego programu certyfikacyjnego.

Zajęcia obejmują następujące obszary pracy z grupą:

  1. praca z grupą – podstawowe założenia teoretyczne w psychologii i socjologii
  2. rozumienie i facylitacja procesu grupowego
  3. rangi i ich wpływ na dynamikę grupy
  4. konflikty w grupie – metody pracy z konfliktem
  5. komunikacja i role w grupie
  6. umiejętności liderskie, własny styl liderowania
  7. team building, praca z polem grupy, mit grupowy
  8. rozwój organizacji i budowanie społeczności
  9. praca z większościami i mniejszościami, nadużycia władzy
  10. rozwój osobisty trenerki/ trenera
TERMINY

Od paźdz