Gdańsk, Toruń, Warszawa

Osoby prowadzące:
dr Bogna Szymkiewicz, Tomasz Teodorczyk, Agnieszka Kramm, Agnieszka Wróblewska, Wojciech Wojnarowicz

Opis zajęć:

Roczny kurs psychologii zorientowanej na proces jest przeznaczony dla studentów kierunków psychologicznych, psychologów, pedagogów, osób pracujących z ludźmi oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem. Składa się z 9 warsztatów weekendowych. Zajęcia pomyślane są w taki sposób, aby uczestnicy uzyskali najistotniejsze wiadomości teoretyczne i praktyczne z psychologii zorientowanej na proces w możliwie najkrótszym czasie.
Pozwalają one nabrać orientacji w metodach stosowanych w pracy z procesem, a także dają możliwość intensywnej pracy nad sobą i pozwalają zobaczyć kierunki własnego rozwoju. Mogą również służyć jako baza, którą osoby zainteresowane intensywniejszym studiowaniem mogą uzupełniać dodatkowymi zajęciami.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia i może stanowić element programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (dokładne informacje o programie na stronie www.psychologia-procesu.pl).

Zajęcia obejmują następujące obszary pracy z procesem:

* podstawy teoretyczne i filozoficzne psychologii zorientowanej na proces,
* praca z ciałem i symptomami,
* praca ze snami,
* praca z relacjami międzyludzkimi,
* odmienne i ekstremalne stany świadomości,
* uzależnienia,
* praca z krytykiem wewnętrznym,
* praca z dużymi grupami i światem,
* rozwiązywanie konfliktów,
* samodzielna praca nad sobą

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, soboty godz. 10-18, niedziela godz. 10-16.
Terminy zostaną podane pod koniec czerwca.

Terminy Warszawa 2012 27-28.10., 24-25.11., 15-16.12., 2013 12-13.01., 23-24.02., 23-24.03., 20-21.04., 18-19.05., 15-16.06.

Terminy Gdańsk 2012 17-18.11., 15-16.12., 2013 19-20.01., 23-24.02., 16-17.03., 13-14.04., 11-12.05., 25-26.05., 15-16.06.

Terminy Toruń 2012 20-21.10., 17-18.11., 1-2.12., 2013 19-20.01., 16-17.02., 23-24.03., 27-28.04., 25-26.05., 8-9.06.

Cena: Warszawa 3600 pln, Gdańsk 3150 pln, Toruń 2700 pln, opłaty przyjmujemy w 2 ratach, pierwsza przy zapisie, druga do 1 marca.

Informacje i zapisy:

Warszawa, Trójmiasto – Anna Jachimiak, , tel. 510 439 604

Toruń – Anna Szczepkowska, 600 938 480

Nie przewidujemy możliwości udziału w pojedynczych zajęciach, przyjmujemy jedynie deklaracje udziału w całym cyklu szkoleniowym. Nieobecność nie zwalnia z opłaty za zajęcia.