Pani Agnieszka Wróblewska przeprowadziła szkolenie menedżerów kierujących zespołami pracowników w naszej firmie. Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, firmą o 20 letniej tradycji, zatrudniającej ponad 120 osób. Pracownicy firmy podzieleni są na kilkanaście zespołów o dużym stopniu samodzielności w całej Polsce. Kierownicy tych zespołów zgłaszali określone trudności w kierowaniu swoimi pracownikami. Szkolenie miało za zadanie pokazanie kierownikom, jak mogą rozpoznawać przyczyny trudności w swoich oddziałach i  jak je pokonywać. Program był fachowo i rzetelnie przygotowany i skonsultowany z zarządem firmy, tak by najlepiej odpowiadał specyfice i kulturze firmy. Prowadząca wytworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą dzieleniu się problemami, żadna trudność nie została pominięta milczeniem. Zostały wypracowane wspólnie praktyczne rozwiązania tych sytuacji i przećwiczone podczas scenek. Osoby szkolone wyrażały wielkie zadowolenie z udziału w szkoleniu. Po szkoleniu prowadząca przekazała kierownictwu firmy swoje obserwacje, w jaki sposób zarząd może wspierać rozwój zdolności kierowniczych u kierowników średniego szczebla i jakich błędów w stosunku do nich należy się wystrzegać. Należy podkreślić wysoką kulturę osobistą prowadzącej, świetne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz zainteresowanie specyfiką działalności firmy, co zaowocowało doskonałym dopasowaniem ćwiczeń do rzeczywistych sytuacji i powszechnym odczuciem dużego pożytku ze szkolenia Kierownictwo firmy postanowiło nie poprzestać na jednorazowym szkoleniu, lecz zaprosiło prowadzącą do długofalowej współpracy.

 

Małgorzata Felicka, prokurent

Atut Rental Sp. z o.o., ul. Kłobucka 8

02-699 Warszawa