GRUZJA 2017

W sierpniu 2017 roku Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk zostali zaproszeni do Gruzji przez pozarządową organizację Bridge of Friendship Kartlosi w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz pracy z mniejszościami. Warsztaty odbywały się Gori, ich uczestniczkami były członkinie organizacji Kartlosi oraz lokalne liderki z nią współpracujący. Zajęcia miały charakter pilotażowy, ich celem było zorientowanie się w potrzebach tego typu szkoleń, zaplanowania na przyszłość dalszej współpracy w szczególności zorganizowania całego Kursu Umiejętności Trenerskich i Pracy ze Światem w Gruzji. Innym efektem tej wizyty było opracowanie wspólnego długoterminowego projektu pracy z konfliktem gruzińsko-osetyńskim oraz nawiązanie kontaktu ze środowiskiem uniwersyteckim w Tbilisi, a także z innymi gruzińskimi organizacjami pozarządowymi.

UKRAINA, GRUZJA I ARMENIA 2018

Akademia Konfliktów to cykl warsztatów i szkoleń, które w lipcu i sierpniu 2018 przeprowadziliśmy w Ukrainie, Gruzji i Armenii.
Warsztaty i szkolenia dotyczyły rozwiązywania konfliktów. Nasi partnerzy w krajach projektu akcentowali w największym stopniu potrzebę szkolenia w tym zakresie. Jednak każde zajęcia miały zindywidualizowany charakter dopasowany do potrzeb konkretnej grupy.

Na Ukrainie zajęcia odbywały się w czterech miastach: we Lwowie, w Charkowie, w Czernihowie oraz w Kijowie.
Wszystkie warsztaty dotyczyły konfliktów, natomiast dodatkowo w Charkowie ważnym tematem było wypalenie zawodowe. Organizatorem była Stacja Charków, grupa wspaniałych ludzi, którzy od 4 lat pomaga IDP’s (Internally Displaced Persons), mieszkańcom Ukrainy przesiedlonym w wyniku działań wojennych z Rosją.
W Czernihowie odbyły się 3 warsztaty, jeden zorganizowany przez organizację Ahalar, z którą współpracujemy już od kilku lat. Szczególnie interesujące były dwa warsztaty przeprowadzone w Domu Praw Człowieka pod Czernihowem w ramach tygodniowego festiwalu, który się tam odbywał. Tematem były prawa człowieka oraz metody ich ochrony w sytuacji ostrych konfliktów społecznych. Jako przykład przedstawiony został między innymi projekt przeprowadzony w Ekwadorze przez A. Wróblewską i T. Teodorczyka w latach 2013-2014.
Dodatkowo w ramach działań warsztatowych udzielaliśmy wskazówek na temat organizacji działań i projektów związanych z rozwiązywaniem konfliktów. Przeprowadzono też z nami kilka wywiadów.

W Gruzji warsztaty odbyły się w Tbilisi oraz w Gori. Uczestniczyliśmy również w kilku wydarzeniach związanych z obchodami 10 rocznicy wojny gruzińsko-rosyjskiej.
W Tbilisi organizatorem dwudniowych warsztatów o konfliktach była organizacja coachingowa Growin, uczestniczyli również przedstawiciele organizacji biznesowych.
Kolejne zajęcia w Tblisi o rozwiązywaniu konfliktów były zorganizowane dla prezesów i prezesek najważniejszych organizacji pozarządowych w Gruzji.
W Gori natomiast organizatorem była Szkoła Demokratyczna, która oprócz swoich pracowników zaprosiła na zajęcia przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych w tym mieście.

W Armenii przeprowadziliśmy cykl szkoleniowy 6 warsztatów: Rozwój osobisty i społeczny – podejście psychologiczne.

Kolejne warsztaty dotyczyły następujących zagadnień:

  • Jak słuchać by zrozumieć punkt widzenia swojego przeciwnika?
  • Wprowadzenie do rozwiązywania konfliktów.
  • Jak możemy radzić sobie z różnorodnością? Wprowadzenie do głębokiej demokracji.
  • Rangi i przywileje. Wprowadzenie do psychologii większości i mniejszości.
  • Liderowanie i starszyzna. Jak tworzy się społeczność?
  • Teoria zmiany.

Organizatorem była armeńska organizacja APY (Armenian Progressive Youth) w Erevaniu, uczestnikami byli pracownicy i wolontariusze tej organizacji, ale też wiele osób z różnych organizacji pozarządowych z całej Armenii.