PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE W OBSZARZE PRAW CZŁOWIEKA W EKWADORZE

Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk na zaproszenie organizacji zajmujących się prawami człowieka w Ekwadorze:  Elsie Monge, przewodniczącej CEDHU (Commision Ecumenica de Derechos Humanos) oraz Edisona Jativy, przewodniczącego FEDHU (Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos) prowadzili w sierpniu i wrześniu 2013 w Ekwadorze projekt psychologicznego wsparcia w obszarze praw człowieka. Zajęcia i warsztaty odbywały się również dla innych organizacji m.in.: Forum Kobiet, Plan International oraz Fundacji Solidaridad International. Projekt był prowadzony w różnych miejscowościach w 4 prowincjach Ekwadoru: Carchi, Imbabura, Manabi oraz Pichincha. Projekt był realizowany ze środków własnych.

OPIS KONCEPCJI PROJEKTU

Stanowienie dobrego prawa i egzekwowanie go w obszarze praw człowieka nie jest wystarczające. Do tego aby mogło one dobrze funkcjonować i być przestrzegane potrzebna jest:

 • większa świadomość mechanizmów społecznego funkcjonowania oraz mechanizmów powstawania warunków sprzyjających łamaniu praw człowieka
 • większe zrozumienie osób i sytuacji związanych z łamaniem praw człowieka
 • zdolność do bardziej skutecznej pracy z konfliktami, które są podstawą łamania praw człowieka
 • edukacja społeczeństwa i lokalnych liderów w tych obszarach

PROJEKT OBEJMOWAŁ:

 • pracę z pracownikami organizacji praw człowieka, lokalnymi liderami różnych organizacji municypalnych, wolontariuszami, pracownikami socjalnymi oraz pracownikami organizacji zajmującymi się rozwiązywaniem konfliktów
 • pracę z grupami defaworyzowanymi
 • pracę z mniejszościowymi organizacjami politycznymi i społecznymi

STOSOWANE METODY PRACY:

 • warsztaty psychologiczne
 • prezentacje
 • spotkania edukacyjne
 • procesy grupowe

KONTYNUACJA

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem organizacji  i będzie kontynuowany w następnych latach – poniżej załączone podziękowania od organizacji.

MEDIA

Rozmowę Agnieszki Wróblewskiej i Tomasza Teodorczyka na temat projektu w Ekwadorze można obejrzeć w NTV: www.ntv.waw.pl

Ekwador 2