Proces grupowy jest procedurą pracy z dużymi grupami, której celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wyrażenia wszystkich opinii i emocji w danej grupie, doprowadzenie do interakcji pomiędzy nimi oraz przekształcanie napięć i konfliktów w celu stworzenia poczucia społeczności w duchu głębokiej demokracji.
Niezależnie od poglądów, które każdy prezentuje grupa składa się z określonych ról, pozycji w grupie, które  są czymś więcej niż osoby i wymagają by wiele osób wyrażało różne jej aspekty. Grupa rozwija się tworząc poczucie wspólnoty poprzez interakcje pomiędzy nimi. Jednak każdy jest czymś więcej niż tylko jedna rolą, dlatego w trakcie procesu grupowego  zachęcamy do zmieniania ról.

Może się okazać, że każdy odkryje w sobie kawałek KAŻDEJ roli obecnej w polu grupy oznaczałoby to, że nasz oponent/tka jest równocześnie aspektem nas samych.

Ważnym elementem procesu grupowego jest również wyrażanie emocji związanych z danym stanowiskiem, szczególnie trudne może być wyrażanie zranienia, złości, bezradności czy strachu.

Proces grupowy może być czasem spokojną merytoryczną debatą, czasem może stać się głośny i emocjonalny, by po chwili przejść w wyrażanie osobistych poruszających doświadczeń lub w medytacyjną refleksję na temat danego zagadnienia.

 

NAJBLIŻSZY PROCES GRUPOWY

„Kobiety- mężczyźni*, nowe rozdanie czy stare schematy?” 14.03.2022, poniedziałek, godz. 18-20.30

Facylitacja: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk

Żyjemy w czasach, gdzie dziejące się za sprawą kobiet dynamiczne zmiany mentalności i struktury społecznej stwarzają możliwość wyjścia poza istniejące dotąd schematy relacji między kobietami i mężczyznami. Czy możliwe jest jednak, żeby walczące dotąd ze sobą strony były zdolne do wspólnego tworzenia świata, w którym miałyby równe prawa i przywileje oraz dopuściłyby do nich również osoby niebinarne?

Czy możliwe jest, aby rozwiązywanie konfliktów między nimi odbywało się na innych zasadach niż różnica rangi?

Czy możliwe jest, żeby mężczyźni w sposób szczery i sprawiedliwy podzielili się swoją społeczną pozycją, nie odczuwając resentymentu i poczucia straty?

Czy możliwe jest, żeby kobiety, odzyskujące swoją siłę i pozycję społeczną, nie rozpamiętywały swojego poczucia krzywdy, które będzie je blokowało na otwarcie się na prawdziwą równość.

Czy każda ze stron będzie w stanie przezyciężyć swoje przeszłe zranienia?

W trakcie spotkania spróbujemy zobaczyć, co konieczne jest, abyśmy mogli_ły wykorzystać daną nam szansę i nie wpaść jedynie w zmodyfikowane warianty starych schematów lub w zwykłe odwrócenie ról.

* Rozumiemy przez to dowolne osoby wypełniające daną rolę społeczną.

Informacje i zgłoszenia: . Na zgłoszenia czekamy do 11.03.

Opłata: po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa, 30 pln. Płatność gotówką na miejscu lub przelewem na konto: Tomasz Teodorczyk 39 1240 1037 1111 0000 0639 2475.

Jeśli chcesz wziąć udział, a jesteś teraz w trudnej sytuacji finansowej ─ daj znać. Znajdziemy wspólnie rozwiązanie.

Warsztat w ramach wydarzenia: 8 MARCA NA WARSZTAT! organizowanego przez
Akademię Psychologii Głębokiego Dialogu (dawniej Akademia POP) i Fundację Warszawa jest kobietą. Origram całego wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1019200785476566/

 

temat „Czyim problemem jest Inny/Inna?” 9.11.2021 godz. 18-20.30

Facylitacja: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk

Żyjemy w świecie, w którym kwestia „Inności“ coraz bardziej nas dzieli. Z jednej
strony obserwujemy tendencję do zamykania się grup na różnie pojmowaną „Inność“, z drugiej polityczna poprawność każe być na nią otwarta. Problem jest bardzo skomplikowany i wiążą się z nim zazwyczaj duże emocje. Psychologicznie rzecz biorąc „Inny/Inna“ reprezentuje często marginalizowane aspekty nas samych, z tego punktu widzenia w znacznej mierze „Inność“ jest nie tylko problemem społecznym lecz kwestią indywidualnego rozwoju każdego z nas.

Opłata: 20 zł. Pieniądze w całości zostaną przekazane organizacjom wspierającym uchodźców. Prosimy o przekazanie darowizny na wybrane konto i okazanie potwierdzenia przelewu przy wejściu. Można też zapłacić na miejscu gotówką. Fundacja Ocalenie: 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004, Stowarzyszenie HOMO FABER 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

Proces odbędzie się w ramach wydarzenia INNY/INNA TO JA, szczegóły na Fb.

 

temat „Greta, ja i klimat – aktywizm społeczny czy dialog?” 2.02.2020 godz. 17-19.

Facylitatorzy: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk

Organizator: Fundacja Forum Kontrastów, szczegóły wydarzenia na Fb.

 

PROCESY, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W ZESZŁYM ROKU

W ramach TYGODNIA RÓWNOŚCI organizowanego przy PARADZIE RÓWNOŚCI w Warszawie