W listopadzie rozpoczynamy IV edycję kursu certyfikacyjnego.

Na kurs zapraszamy osoby, które ukończyły w Akademii Roczny Kurs Umiejętności Trenerskich, zarówno w aktualnej edycji, jak i w poprzednich latach.

Szkolenie obejmuje 6 zjazdów w okresie od listopada 2020 do maja 2021 i kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certfikatu. Kurs jest nastawiony na szkolenie praktycznych umiejętności pracy z grupą, facylitacji konfliktów oraz rozwijanie różnych stylów liderowania.

Osoby prowadzące: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk

Terminy: soboty godz. 10-18, niedziele godz. 10-17,  2020: 14-15.11., 5-6.12.  2021: 16-17.01., 13-14.03., 17-18.04.,  22-23.05.

Miejsce: Akademia POP, ul. Madalińskiego 89 lok. 1.

Informacje i zgłoszenia: , tel. 22 839 87 60.