Zapraszamy na cykl warsztatów INNY/INNA TO JA.
Inność jest nie tylko problemem społecznym lecz kwestią indywidualnego rozwoju każdego/każdej z nas.
W ramach warsztatów będziemy poruszać się po „świecie we mnie i w tobie”, przyjrzymy się temu jak traktujemy inność w sobie, poczujemy siłę kobiet, odkryjemy ich pasję, porozmawiamy o tym co w feminizmie jest nam bliskie, a co obce. Weźmiemy na warsztat nasze związki z osobami z innych kultur, poszukamy w sobie nastoletnich emocji i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania: Czyim problemem jest inna, inny? Dlaczego inny/a jest zawsze częścią mnie? Jak przestać uciekać przed samym sobą?
Projekt INNY/INNA TO JA to cykl warsztatów rozwojowych opierających się na pracy z własnym doświadczeniem, a nie poglądach. Jesteśmy świadomi, że żadna zmiana w sferze indywidualnej i społecznej nie dokonuje się z dnia na dzień. Jest to proces wymagający czasu i pracy. Zamiast uciekać przed zmianami, budować mury w swojej głowie i wokół domu możemy stworzyć przestrzeń w sobie do rozwoju i kontaktu z szeroko rozumianą innością w nas i w świecie, który nas otacza.
Patronat nad projektem objęła Akademia Psychologii Głębokiego Dialogu (dawniej Akademia POP). Warsztaty prowadzą certyfikowani przez Akademię POP trenerzy i trenerki. Warsztaty odbywać się będą w Warszawie, a jeden gościnnie w Bielsku-Białej.
Organizator: Fundacja Warszawa jest kobietą. Partnerzy: Akademia Psychologii Głębokiego Dialogu (dawniej zwana Akademią POP), Fundacja Głębokiej Demokracji, Pogotowie Facylitacyjne i Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices.
PROGRAM WARSZTATÓW:
———————————————
***INNY FEMINIZM TO JA? DO CZEGO MI BLISKO, DO CZEGO DALEKO***
6.11 (sob.) 10.00-13.00, Centrum Warszawy (dokładny adres podamy później)
Limit osób: 15-20. Opłata: 25 zł
Zapisy:
W ruchu feministycznym nie ma zgody na to, jak zmienić patriarchalny system na lepszy i mniej opresyjny. Ujawniają się różne taktyki i strategie działania, między którymi pojawiają się napięcia.
W trakcie warsztatu stworzymy przestrzeń, by przyjrzeć się samym sobie i sobie nawzajem ─ temu, co w feminizmie jest nam bliskie, a co odległe i obce. Co bierzemy pod uwagę, a czego nie zauważamy? Czy dopuszczamy inne sposoby działania? Jak układamy się z tymi różnicami? Czy musimy się z nimi układać? I wreszcie, czy aktywizm feministyczny jest inkluzywny? Spotkanie kierujemy do wszystkich osób, dla których temat feminizmu jest ważny.
Prowadzące: Justyna Dubanik, Agata Urbanik. Justyna: trenerka antydyskryminacyjna, facylitatorka, psychoterapeutka, queerowa feministka. Agata: facylitatorka, trenerka, prowadzi Pogotowie Facylitacyjne. Jest facylitatorką dialogu Nansen Center for Peace and Dialogue. Więcej: https://facylitacje.pl
————————R