Experience Expeditions to wyjazdy w atrakcyjne kulturowo i przyrodniczo miejsca na świecie (Himalaje, Ameryka Pd) w kameralnych grupach, organizowane dla kadry zarządzającej. Każdy wyjazd jest obsługiwany przez psychologa-trenera i podróżnika.

Wyjazdy zamknięte – rekomendowane, gdy istotne jest nauczenie zespołu współpracy i nowych zachowań nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach, np. gdy grupa specjalistów ma wspólnie rozwiązać bardzo ważny problem lub realizować nowatorski projekt.

Wyjazdy otwarte – o charakterze motywacyjnym, dla pracowników, których chcemy docenić oraz stymulować ich rozwój w obszarze zarządzania ludźmi.