Otwarta superwizja pracy z grupą
.
Superwizja obejmuje omówienie osobistych trudności, jakie pojawiają się w pracy z grupą  i/lub obaw, z jakimi się zmaga osoba prowadząca. Może też uwzględniać wspólną analizę zgłoszonych trudnych sytuacji w grupach, organizacjach, podczas szkoleń . Omówimy najbardziej reprezentatywne case’y, przeplatając to  teorią.
Superwizja będzie również okazją do rozszerzenia wiedzy o mechanizmach funkcjonowania grupy, odkrywania własnych progów w prowadzeniu grupy oraz własnego stylu liderowania. Do udziału zapraszamy zarówno trenerki i trenerów, osoby, które pracują z dowolnymi grupami, jak i osoby przymierzające się do pracy z ludźmi, które chciałyby się dowiedzieć więcej o psychologicznych mechanizmach pracy z grupą.
.
Superwizorka: Agnieszka Wróblewska
Informacje i zgłoszenia: