Superwizje indywidualne

Superwizje indywidualne2018-07-13T10:37:40+00:00

Superwizorzy: Agnieszka Wróblewska, Tomasz Teodorczyk

Opis zajęć:
Zapraszamy psychoterapeutów różnych orientacji, a także osoby pracujące z ludźmi i grupami na superwizje indywidualne. Prowadzą je Agnieszka Wróblewska lub Tomasz Teodorczyk, psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej oraz w szkoleniach przyszłych psychoterapeutów. W trakcie superwizji rozwiązujemy trudności, jakie spotykamy podczas pracy z ludźmi i grupami oraz staramy się je spostrzegać w kategoriach własnych progów i tendencji rozwojowych.

Miejsce i kontakt:
Akademia POP
ul. Madalinskiego 89 lok. 1,
tel. 22 839 87 60

Cena:
150-200 zł za 55 min.

Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.