W październiku rozpoczynamy III edycję kursu certyfikacyjnego.

Na kurs zapraszamy osoby, które ukończyły w Akademii Roczny Kurs Umiejętnościa Trenerskich i Pracy ze Światem.

Szkolenie obejmuje 5 zjazdów w okresie od października 2018 do maja 2019 i kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certfikatu. Kurs jest nastawiony na szkolenie praktycznych umiejętności pracy z grupą, facylitacji konfliktów oraz rozwijanie różnych stylów liderowania.  Osoby, które uzyskają certyfikat mogą realizować własne projekty w ramach Fundacji Forum Kontrastów lub uczestniczyć w jej działaniach.

Osoby prowadzące: Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk

Terminy: soboty godz. 10-18, niedziele godz. 10-17,  2018 20-21.10., 1-2.12., 2019: 26-27.01., 13-14.04., 18-19.05.

Miejsce: Akademia POP, ul. Madalińskiego 89 lok. 1.