Akademia proponuje:

  • szkolenia i rozwój umiejętności terapeutycznych osób już pracujących oraz pragnących pracować z ludźmi (superwizje, warsztaty tematyczne, cykle szkoleniowe)
  • szkolenia prowadzące do uzyskania licencji terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces
  • działalność szkoleniowa dla organizacji
  • inicjowanie i wspieranie działalności badawczej w zakresie POP.
  • działania seminaryjno-warsztatowe i warsztatowe dla osób, które chcą rozszerzyć świadomość dotyczącą różnych aspektów własnego funkcjonowania oraz poznać tajemnice ludzkiej psychiki, zasady funkcjonowania grup i społeczności.