Paulina Chocholska

///Paulina Chocholska
Paulina Chocholska 2017-07-23T13:28:02+00:00
Paulina Chocholska – psychoterapeutka

Wrocław
tel. 692 299 884
e-mail:

Psycholożka (Uniw. Wrocławski). Ukończyła I fazę programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu. W psychologii procesu kształci się od 2001 roku. Ukończyła także szkolenia Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej: diagnoza DSM-IV-TR, „Psychoterapia krótkoterminowa – podejście integratywne”. Propaguje i prowadzi pomoc psychologiczną przez Internet. Zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując w poradniach uzależnień, oraz w szpitalnym oddziale całodobowym, prowadząc terapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz z członkami ich rodzin. W ramach praktyki prywatnej prowadzi terapię indywidualną dorosłych, terapię par, warsztaty rozwoju osobistego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Mężatka, ma 2 dzieci. Jeździ na nartach i konno, lubi gotować.

Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.