Anna Kotapka

Anna Kotapka 2017-07-23T13:28:29+00:00
Anna Kotapka – psychoterapeutka

tel. 691 792 705
e-mail:

Psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: psychologia międzykulturowa. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Wspiera osoby, które doświadczają trudności min. relacyjnych w kontekście wzorców rodzicielskich (dziecko – rodzic bądź opiekun prawny) jak również osoby doświadczające kryzysu osobistego tj. kryzysu tożsamości związanej z wiekiem, tożsamości jako pracownik, rodzic czy partner w związku.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody psychologii procesu z uwzględnieniem treści snów,   emocji czy doświadczanych chorób.

W ramach psychologii międzykulturowej – oferuje wsparcie psychologiczne dla osób żyjących i pracujących w odmiennych kulturach, posiadających status emigranta oraz par i rodzin czasowo niepełnych tj. z partnerem bądź rodzicem przebywającym na emigracji oraz par i małżeństw o odmiennych kulturach pochodzenia.

Udziela wsparcia psychologicznego osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy.

Doświadczenie zawodowe objęło  m.in. działalność w kręgach biznesowych, w kraju i zagranicą w tym w obszarze wolontariatu biznesu czy z organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja „La Strada” oraz Fundacja „Ocalenie” – w programach wspierania, integracji i aktywizacji cudzoziemców.

Terapię i konsultacje prowadzi również w językach: angielskim oraz francuskim, w tym z użyciem komunikatora Skype.

Obecnie w ramach wolontariatu wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowiecki. Interesuje się duchowością w obszarze praktykowanej psychoterapii.

Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.