Projekt Ukraina

//Projekt Ukraina
Projekt Ukraina 2018-01-17T22:23:00+00:00
Projekt Ukraina – warsztaty głębokiej demokracji

Konferencja listopad 2016

Podczas konferencji Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk wraz z absolwentkami Kursu Trenerskiego Beatą Piesio i Agnieszką Zawadzką prezentowali  i uczyli pracy z konfliktami, jako pomocnego narzędzie dla aktywistów i aktywistek społecznych z trudnych regionów Ukrainy oraz prowadzili warsztaty o budowaniu świadomości wokół podziałów większość-mniejszość.

Wywiad z Agnieszką Wróblewską i Tomaszem Teodorczykiem, który ukazał się na ukraińskim portalu NGO.

 

Psychologiczna pomoc w budowie społeczeństwa opartego na zasadach głębokiej demokracji na Ukrainie

W kwietniu 2015 Agnieszka Wróblewska i Tomasz Teodorczyk rozpoczęli realizację projektu na Ukrainie. Działania warsztatowe odbywały się w Czernihowie we współpracy z Organizacją AHALAR. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy po ok. 25 osób składające się z lokalnych liderów z całej Ukrainy, w tym również z terenów objętych działaniami wojennymi, członków organizacji samorządowych i pozarządowych, dziennikarzy i ludzi związanych z mediami.

Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia:
  • głęboka demokracja, budowanie nowego modelu relacji społecznych
  • psychologia większości i mniejszości
  • zagadnienie rang i przywilejów w pracy społecznej
  • zagadnienie nadużyć i pracy z nadużyciami w zakresie łamania praw człowieka
  • kształcenie w metodach rozwiązywania konfliktów
  • kształcenie umiejętności liderskich
Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.