Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.

Artykuły

/Artykuły

Tomasz Teodorczyk – Sens i nonsens zjawiska integracji w psychoterapii

20 marca 2017|Categories: Artykuły|Tags: , |

Wstęp Słowo klucz psychoterapii stało się słowem wytrychem otwierającym tak różne drzwi i odnoszącym się do tak odmiennych kwestii, że jest w tej chwili enigmą, która właściwie nic nie znaczy. Zasadniczo dotychczasowe rozumienie tego pojęcia to prometejska droga  wzwyż ku szczytom, jedności, oświeceniu, pełni itp. obejmowanie wszystkich części człowieka w celu połączenia [...]

Tomasz Teodorczyk – posłowie do „Oświecenia dziobaków”.

10 września 2015|Categories: Artykuły|Tags: |

Nie wiem za bardzo, co to jest oświecenie, wiem trochę o dziobakach, spotykam się z nimi co dzień od wielu lat w moim gabinecie i na warsztatach (dziobak to takie stworzenie, które jest wszystkim po trochu). Sam zresztą też jestem jednym z nich.

Tomasz Teodorczyk – Tożsamość relacji i zagadnienie mitu relacyjnego

24 czerwca 2015|Categories: Artykuły|

Tożsamość relacji i zagadnienie mitu relacyjnego Ten tekst jest drugą częścią artykułu pt: O tożsamości, jej przemianach i procesie terapeutycznym. Próbowałem przyjrzeć się w nim temu podstawowemu pojęciu dla procesu psychoterapii. Pisałem tam między innymi: „Zasadniczo myślimy o niej jako o rodzaju „filtra” na wejściu percepcyjnym, który rozdziela doświadczenia na zgodne lub niezgodne z tym, [...]

Agnieszka Wróblewska „Nowa wersja ciebie”

30 maja 2015|Categories: Artykuły|Tags: , |

Wywiad przeprowadzony przez Aleksandrę Nowakowską, ukazał się w maju 2015 w specjalnym wydaniu miesięcznika „Sens” – „SENS o rodzicach”. Aleksandra Nowakowska: W jaki sposób rola rodzica wpływa na psychikę, co w nas zmienia? Agnieszka Wróblewska: Rola rodzica stwarza nowe wyzwania, ponieważ zmusza nas do sięgnięcia do wewnętrznych zasobów, których w innych warunkach w ogóle byśmy [...]

Tomasz Teodorczyk – O tożsamości, jej przemianach i procesie terapeutycznym

28 kwietnia 2015|Categories: Artykuły|Tags: , |

Tożsamość jest zwykle opisywana jako to, z czym człowiek się identyfikuje, czemu mówi – lub powiedziałby, gdyby go zapytać „To jestem ja”. Tak zdefiniowane poczucie tożsamości jest ważnym elementem sytuacji, gdy klient pojawia się w gabinecie terapeutycznym. Zwykle jest to moment, kiedy to poczucie zostaje podważone przez jakieś zewnętrzne lub wewnętrzne wydarzenie. Dzieje się coś, [...]

Tomasz Teodorczyk – Mit życiowy

6 marca 2015|Categories: Artykuły|Tags: , |

Zapis wypowiedzi Tomasza Teodorczyka dla magazynu SENS spisany przez Aleksandrę Nowakowską. Temat: Mit życiowy. „Człowiek, który świadomie wypełnia swój mit osobisty, staje się jakby trochę mniej śmiertelny, bo skłania mity, żeby wyjaśniały jego życie” – pisze w swej świeżo wydanej książce: Jak umierają ptaki. Baśnie na ważne etapy życia Tomasz Teodorczyk. O micie życiowym możemy [...]

Tomasz Teodorczyk – Przemijanie

15 lutego 2015|Categories: Artykuły|Tags: , |

„Śmierć jest dla nas, ludzi, najbardziej dolegliwą zagadką na świecie. Z tego powodu nie musi jednak zawierać klucza do zagadki świata” – pisał Franz Overbeck. O ile dobrze rozumiem, to chciał nam przez to delikatnie zwrócić uwagę, że istnieje parę równie ważnych, a może nawet bardziej istotnych pytań niż nasze nieustanne skupianie się na kwestii [...]

Tomasz Teodorczyk – Radość urzeczywistnionych baśni

15 września 2014|Categories: Artykuły|Tags: |

(Radość urzeczywistnionych baśni – posłowie do „Baśni na ważne etapy życia”) Doświadczony wędrowiec nie zostawia śladów. „Istnienie nie jest faktem w sensie empirycznym tego słowa, jest możliwością, wyborem samego siebie. Człowiek, istniejąc, odkrywa, że jest odpowiedzialny za siebie, że nie jest tym czym jest, ale czymś <mającym być>” - pisał Karl Jaspers. Jednak w tym [...]

Tomasz Teodorczyk – Film jak sen

30 czerwca 2014|Categories: Artykuły|Tags: , |

Jak pisać scenariusz zorientowany na proces? Trzech mnichów Zen patrzy na powiewającą chorągiew świątyni. Pierwszy z nich mówi: „Chorągiew się porusza.” Na to drugi: „Nie to wiatr się porusza.” W końcu odzywa się trzeci: „To umysł się porusza.” Ważne jest nie to, na co patrzysz, lecz to, co widzisz.Henry David Thoreau Wprowadzenie Tekst jest próbą [...]

Tomasz Teodorczyk – Terapia świata – głęboka demokracja

14 marca 2014|Categories: Artykuły|Tags: , , , |

Wystąpienie na 19 Forum Inspiracji Jungowskich, Warszawa 8 marca 2014 Rozpoczynając rozważania na temat terapii świata w kontekście koncepcji głębokiej demokracji należałoby najpierw postawić dwa ważne pytania. Po pierwsze czy świat w ogóle potrzebuje terapii? I , jeżeli odpowiemy na to pytanie pozytywnie to jak należałby taką terapię przeprowadzać? Jednak próbując znaleźć odpowiedź na te [...]