Aleksandra Raczyńska – Otwarte forum

//Aleksandra Raczyńska – Otwarte forum

Wszyscy krzyczą, obrzucają się inwektywami i przypisują sobie nawzajem najgorsze cechy oraz intencje. Tak wyglądają nasze dyskusje: w domu, w metrze, w sejmie i w telewizji. Demokracja wściekłości, pogardy i strachu. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Psycholog Aleksandra Raczyńska, poleca książkę dr Arnolda Mindella pt. „Otwarte forum. Praktyka głębokiej demokracji. Jak zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je w rodzinie, miejscu pracy i na świecie”.

W jaki sposób psychologia może przyczynić się do poprawy życia społeczności takich jak miasta, stowarzyszenia czy korporacje? Wydana właśnie w Polsce książka dr Arnolda Mindella „Otwarte forum” stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie. Autor przedstawia w niej metodę, która pozwala skutecznie radzić sobie z trudnościami występującymi w społecznościach oraz umożliwia budowanie poczucia wspólnoty między jej członkami. Opiera się ona na koncepcji głębokiej demokracji, która zakłada, że dopiero ujawnienie wszystkich stanowisk istniejących w danej grupie umożliwia wypracowanie prawdziwie satysfakcjonujących rozwiązań jej problemów. Zadaniem osoby prowadzącej spotkanie (facylitatora) jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni, w której członkowie danej grupy mogliby przedstawić nie tylko swoje poglądy na daną kwestię, ale i uczucia, które ona wzbudza. Zadanie to wymaga umiejętności dostrzegania najdrobniejszych sygnałów pojawiających się w grupie oraz odwagi podążania za tym, co się wydarza w trakcie interakcji między uczestnikami spotkania. Książka ta przedstawia szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i prowadzenia spotkań grupowych, zwanych otwartymi forami, oraz przykłady zaczerpnięte z bogatej praktyki pracy z grupami samego autora.
Dr Arnold Mindell jest twórcą psychologii zorientowanej na proces, która czerpie inspiracje z teorii Junga, taoizmu i fizyki kwantowej. Jego koncepcje znajdują zastosowanie w psychoterapii, psychiatrii, rozwiązywaniu konfliktów oraz w pracy z małymi i dużymi grupami.
Na wiosnę przyszłego roku Arnold Mindell poprowadzi kolejne cykliczne spotkanie uczestników z całego świata (world work), które odbędzie się w Warszawie.

Aleksandra Raczyńska

Arnold Mindell „Otwarte forum. Praktyka głębokiej demokracji. Jak zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je w rodzinie, miejscu pracy i na świecie”, DDX, Warszawa 2013

2015-05-27T12:27:56+00:00 14 lutego 2013|Categories: Teksty po polsku|Tags: |
Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces jest jednym z głównych ośrodków psychologii procesu w Polsce. Została założona w 2003 roku przez Tomasza Teodorczyka i Agnieszkę Wróblewską, psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów i nauczycieli pracy z procesem. Działa w następujących obszarach: psychoterapia, rozwój osobisty, szkolenia, psychologia dla biznesu, experience expeditions oraz działania społeczne.